top of page

I was here

I was here förstudie

I was here är ett tvärkonstnärligt samarbetsprojekt som, med utgångspunkt i fornlämningar, undersöker vilka avtryck vi lämnar efter oss idag och vilka kommunikationskanaler vi har att kommunicera om vår samtid; som säger I was here och ekar långt in i framtiden för människor efter oss att ta del av.

 

Projektet är tänkt att knyta samman då-nu-sedan, verkligt-virtuellt och tillfälligt-permanent i en arbetsprocess med både unga och äldre som ska mynna ut i nedslag med danshändelser i digitala och verkliga, offentliga miljöer.

I was here genomförs i olika delprojekt: 

I was here: skuggrunor

I was here: förstudien 

I WAS HERE : SKUGGRUNOR

I was here: skuggrunor ska bilda ett sorts nationellt ‘skuggrunrike’ med digitala ‘runstenar’ i form av danssolon, skapade av kvinnor i olika åldrar, framförda av avatarer i en förstärkt verklighet (Augmented Reality (AR)).

 

De här 'runstenarna' ska berätta om kvinnors tankar om sig själva, samtiden och viktiga platser för dem. Dansrunorona är möjliga att ta del av genom en app i mobilen. 

Den konstnärliga processen att arbeta fram I was here: skuggrunor innebär en metodutveckling. Vi utvecklar ett workshop-format som ska facilitera kvinnornas arbete med dansrunorna utifrån deras specifika platser. Metodutvecklingen sker som ett communityprojekt i flera format och omgångar, delvis inom ramen för programmet Plats, minnen, avtryck (en Mötesplats för äldre) och Dansprogrammet (en Mötesplan för unga) som vi gör på uppdrag av Gula villan Järna, finansierad av Södertälje kommun.

 

Med stöd av Kulturrådet, skapades en pilotversion med tre dansrunor (Vallentuna, Täby, Södertälje) som lanserades hösten 2023. 

Arbetet fortsätter att utveckla workshopformatet, sprida workshopen och ställa ut dansrunorna runt om i Sverige. Vi söker vidare medel och samarbeten: 

 

Vill du som kultursekreterare/samordnare/arrangör på kommun, region eller kulturinstitution ta in projektet och skapa plats för kvinnors berättelser om samtiden och viktiga platser i närområdet? Kontakta oss via hello (at) arkeolog8.se så kan vi diskutera upplägg för workshops och/eller utställning hos er. 

Medverkande I was here: skuggrunor: 

Josefine Alfredsson (koreografi/dans/text), Clara Bankefors (koreografi/dans/text), Camilla Reppen (koreografi/dans/text), Jonas Lythell (apputveckling), Signe Bankefors (musik)

Med stöd av / i samproduktion med: 

Kulturrådet, Södertälje kommun, genom Gula villan Järna, Vallentuna kommun, Täby kommun. 

Privacy policy (app)

IMG_7621.HEIC
IMG_4043.jpg

I WAS HERE : FÖRSTUDIEN

En förstudie genomfördes under hösten 2022 tillsammans med Vallentuna och Täby kommun och markerade starten för projektet. 

 

Täby och Vallentuna kommun hade beviljats stöd från Region Stockholm för en förstudie med ambitionen att utveckla idéer om hållbara och attraktiva mötesplatser för natur-, kultur-, och friluftsaktiviteter för att ge fler invånare och besökare möjlighet att uppleva och ta del av en god livsmiljö. Vallentuna och Täby kommun bjöd in danskollektivet Arkeolog 8 att leda det praktiska arbetet i förstudien. Genom samverkan mellan kommunerna och lokala verksamheter inom kulturella och kreativa näringar, arbetade vi i förstudien för att undersöka möjligheter för hur hållbara mötesplatser kan utvecklas genom att förena natur, kultur och friluftsliv. Ett 50-tal verksamheter i Vallentuna och Täby bjöds in att delta i arbetet under förstudien.

 

Målet var att ta fram förslag på aktiviteter och upplevelser, som förenar natur, kultur och friluftsliv och som kan utveckla platserna kring Runriket, som binder samman kommunerna. Idégenerering och inventering av behov, intressen och längtan från lokala verksamheter och lokalbor stod i centrum i arbetet. I förstudien utforskades alltså platsutveckling genom konstnärliga metoder tillsammans med de inbjudna lokala aktörerna inom konst, kultur, natur och friluftsliv. Genom arbetet utvecklade vi själva en idé om ett konstnärligt projekt, I was here: skuggrunor

Insamlade idéer från I was here förstudien
Länk till rapporten från I was here förstudien
I was here: skugrunor
I was here: förtudien
bottom of page