top of page

I was here (förstudie)

I was here förstudie

I WAS HERE - FÖRSTUDIEN

OM PROJEKTET

I WAS HERE förstudie är ett projekt som syftar till platsutveckling i Runriket runt Vallentunasjön i Täby och Vallentuna kommun. Projektet innebär att undersöka och utveckla hållbara och attraktiva mötesplatser för natur-, kultur, och friluftsaktiviteter för att ge fler invånare och besökare möjligheten att uppleva och ta del av en god livsmiljö. 

 

BOR DU I VALLENTUNA ELLER TÄBY OCH VILL VAR MED?

Känner du till Runriket? Det är ett geografiskt område i Täby och Vallentuna, runt om Vallentunasjön som är ovanligt runtätt. Varje år arrangeras Runrikets vikingahelg för att lyfta och sprida kunskap kring platsens historia.

 

Du/ni som är intresserade föreningar eller företag bjuds in till att delta i en workshop där vi tillsammans undersöker följande:

 

  • Vilka platser runt runriket finns och kan utvecklas?

  • På vilket sätt kan de utvecklas?

  • Vad har ni som lokala aktörer för intressen kopplade till de här platserna?

  • Hur kan vi stärka natur och kulturupplevelser kring dessa platser?

 

Inbjudan gäller en önskan om ert engagemang och deltagande i en förstudie som syftar till platsutveckling i Runriket genom konstnärliga metoder och processledning. Vi hoppas att er organisation vill delta och bidra med era perspektiv, tankar och idéer! 

 

TIDER OCH DATUM

Den 16 september kl 15:00 - 16:30 har vi i Arkeolog 8 en kort presentation av projektet och berättar mer om hur deltagandet skulle kunna se ut. Vi ses vid Jarlabankes bro, Täby kyrkby, vid informationspaviljongen för att grilla korv och prata vidare. 

 

DATUM ATT SES VIDARE I HÖST

23 och 30 september samt 14, 21 och 28 oktober 

 

HAR NI FRÅGOR KONTAKTA

Lenore Weibull, kommunantikvarie, Vallentuna kommun

lenore.weibull@vallentuna.se 

Sanna Wihlforsén, kulturintendent, Täby kommun

sanna.wihlforsen@taby.se 

Arkeolog 8, processledare

hello@arkeolog8.se

 

Täby- och Vallentuna kommun har beviljats stöd av Region Stockholm för projektet ”Förstudie hållbara mötesplatser”. Kommunerna har bjudit in oss i Arkeolog 8 som konstnärliga processledare.

 

 

LADDA PROJEKTBESKRIVNINGEN
bottom of page