top of page
Instagrambilden-2.jpg
KP start

KATASTROFPROJEKTET

 

Katastrofprojektet är en tvärkonstnärlig samarbetsprocess i ett antal delprojekt. Som en form av dialogplattform för hantering av oro inför framtida kriser och katastrofer. 

 

I Katastrofprojektet samlas vi kring upplevelsen av en värld i skört tillstånd. Dystopiska utsikter om klimatkris och konflikter är inget nytt men hur vi kan hantera oron det bär med sig är brännande aktuellt. Vi funderar bland annat på om vi kan betrakta apokalypsen som en känsla? Vår ingång är iallafall att låta känslan av oro ta plats. Hur tar vi hand om den, som individer och som samhälle? Vi känner efter, lyssnar inåt och utåt för att förstå. Är det möjligt att skapa ett sorts emotionellt ‘survival kit’? 

5D476758-3206-4FE8-8EE9-92A10BBA88EA.JPG

 

MEDVERKANDE

Josefine Alfredsson (koreografi/dans)

Camilla Reppen (koreografi/dans)

Kine Fagerheim / Kinico (scenografi)

Annika Wassén (musik)

KP0

FÖRSTUDIEN (sommar 2018)

Under förstudien var vi först i Järna för att utveckla metoder för samskapande, vilka vi tog med oss in i arbetet under vårt residens på Länsteater Gotland sommaren 2018. Förstudien innebar ett researcharbete kring olika perspektiv, idéer, berättelser och fenomen i anknytning till temat. Vi arbetade både teoretiskt och fysiskt med att samla in, generera idéer, spår, scores och teman.

 

I slutet av processen bjöd vi in dansare som för tillfället befann sig eller var bosatta på Gotland att delta i en workshop. Därefter bjöd vi in till en avslutande visning där deltagarna fick titta, lyssna och reflektera över bild-, ljud-, och rörelsematerial. Allt insamlat material från förstudien sorterades för att kunna ta arbetet vidare i nästa fas. 

KP#0: Förstudien med stöd av Region Stockholm 

88228466_2676650155787539_52892213012594
KP1

KP#1:

KATASTROFLEDEN (2019)

Ett av delprojekten i Katastrofprojektet är Katastrofleden som vi satte upp första gången sommaren 2019. Vi tänker på det här projektet som en vandringsled, en utställning, en koreografi eller en upptäcktsfärd. Längs vägen möter vandraren olika förslag, frågor, objekt, uppdrag och andra överraskningar som, i mötet med landskapet och de miljöer en vandrar genom, också koreograferar tankarna om oro och katastrofer i ett inre landskap.

Med leden färdades vi över gränser och genom olika typer av rum. På så vis får vi chans att upptäcka både inre och yttre platser och landskap på nya sätt. Det är ett sätt att koppla ihop kroppen och tanken för att lyfta fram och komma åt katastroftankar vi bär på och hur dessa är förankrade i samtiden och den föränderliga värld vi lever i. Rebecca Solnit formulerar sig om vandringens potential på ett träffsäkert sätt: 

 

Jag tycker om att gå till fots för att det går långsamt, och jag misstänker att hjärnan, precis som fötterna, jobbar i ungefär fem kilometer i timmen. Om det stämmer så förflyttar sig det moderna livet snabbare än tanken - eller eftertänksamheten. 

(Solnit 2017, s 31)

 

Att utforska vandringen som ett konstnärligt format är för oss som grupp nytt. Kanske en form av motståndsaktion mot samtidens snabba tempo och splittrade tillvaro? Vi undersöker tidsbegreppet och bjuder in till eftertänksamhet under vägen, en form av samtal som kan pågå under hela utställningsperioden.

 

Ofta inviger vi leden/utställningen/koreografin med ett vernissage när vi satt upp den på en plats och avslutar med ett finissage när vi tar ner leden/utställningen/koreografin. Då vandrar vi tillsammans i grupp och går igenom Katastrofleden tillsammans. Så här sa en deltagare efter finissaget av Katastrofleden 2019: 

 

Vilken tur! Ett äventyr, en strapats, en resa, en tankebana, ett lugn, ett slit och något ganska vått. Tack! Många tankar har väckts. Insikter har kommit. Ro, glädje och nyfikenhet har varit närvarande. Jag tar med mig kraften i det koreograferade samtalet. Att bli frågad, utmanad och att gå om vartannat. En långsam men rik process - Låt katastrofen komma! Framtiden är ljus och full av vandring. 

 

Deltagarna/vandrarna bjuds alltså in att under leden ta del av, interagera och medskapa den på olika sätt. Leden är också ett prövande av skapat material från hela Katastrofprojektet; vi “ställer ut” vår research från projektet i sin helhet. Att “ställa ut” vår process är också ett sätt att synliggöra vår konstnärliga verksamhet. Som koreografi betraktat flyttar vi också ut vår verksamhet ur ett konventionellt scenrum och in i människors närområde, vi utforskar begreppet på ett utvidgat vis. Deltagarnas interaktion med leden genererar också material som kan ligga till grund för kommande delprojekt. 

Projektet har också visat sig vara en spännande ingång till naturvägledning. Läs en artikel om vårt arbete med naturkontakt här

 

Versioner av Katastrofleden:

2019: Bredäng - Järna, Stockholm (med stöd av Region Stockholm)

2020: Bredäng - Järna (främst i digitalt format)

2020: Enköping (kort runda i anslutning till utställning av konstverket Leden-Kartan-Katastroftankarna)

2021: Vallentuna C - Kårsta, Vallentuna kommun, stockholm (som en del av kommunkoreografuppdraget vi hade under 2021 - i samarbete med Vallentuna kommun och Region Stockholm Dans Cirkus). 

IMG_0575 (1).jpg
IMG_0576 (1).jpg
7C4AF070-A5E6-417C-AB68-D6ED5C39B553 (1)
Katastrofleden - Foto Mir Greback Von Melen.jpg
Lilla Katastrofleden.HEIC
00. Podden Föreställningar.png

KP#2:PODDEN FÖRESTÄLLNINGAR (2020)

I den här podden finns dans- och rörelseklasser och -övningar i olika längd, olika svårighetsnivåer, för olika rum, med olika tema och för olika antal personer. Men för dig som vill dansa. Avsnitten tar sig alltså uttryck på olika sätt och de finns i olika längd. Ibland kanske de innehåller improvisationsövningar, ibland kanske vi beskriver koreografiskt material som du får tolka och utveckla själv. Du får gärna komma med idéer och förslag på vad du vill att vi ska göra om du vill. I så fall kan du gå in på Instagram och dm:a oss på @Katastrofprojektet. 

 

Vi vill göra den här podden för att vi själva längtat efter guidade dansklasser och rörelseövningar som vi skulle kunna göra var som helst och utifrån de förutsättningar vi har för dagen. För att dans hjälper oss att koppla ihop kroppen med tankar och känslor, det kan vara ett sätt att träna men också utgöra en form för reflektion och estetiska upplevelser. Mitt i Corona-tider startade vi den här podden som ett delprojekt till Katastrofprojektet. Kanske är människans förmåga att drömma, fantisera och föreställa sig ett starkt verktyg vi kan ta till i kristider? 

Podden
Leden-Kartan-Katastroftankarna

KP#3: LEDEN-KARTAN-KATASTROFTANKARNA (2020)

 

Om att betrakta, begrunda och bejaka världens och människans skörhet. 
Om att röra sig genom och bli rörd av yttre och inre landskap, låta katastroftankar komma och gå.
Om att följa en karta och möta verklighetens topografi.
Om försiktiga droppar som långsamt förändrar landskapet du trodde att du hade kartlagt.

Om att beröras av det som förstörs. 

Om att leva med ovissheten.

Leden-kartan-Katastroftankarna är ett konstverk och ett utsnitt ur skaparprocessen i Katastrofprojektet.

På uppdrag av Enköping kommun och curatorn Rebecca Farrensteiner utgjorde Katastrofprojektet en av fem konstprojekt som ställdes ut i Konstfönstret Joar, ett konstskyltfönster i Enköpings kultur- och medborgarhus under 2020. Kine Fagerheim som arbetar med scenografi i projektet utvecklade, med inspiration från projektets tidigare delprojekt, verket Leden-Kartan-Katastroftankarna för fönstret på Joar. Förutom denna utställningsperiod har verket även ställts ut på Vallentuna kulturhus under 2021. 

Utställningsperiod Enköping: 3 september - 11 november 2020. 

Utställningsperiod Vallentuna: 29 januari - 25 mars 2021. 

Leden-kartan-katastroftankarna.jpg
Sk%C3%A4rmavbild%202020-02-28%20kl.%2012
Scenkonstföreställningen

KP#4:SCENKONST- FÖRESTÄLLNING (kommande)

I KP#4 tar research från tidigare delprojekt form i scenkonstnärligt format. Vi utforskar en icke-traditionell spelplats och skapar en form av resa; promenerar i ett ‘oros-landskap’ av fysiska och känslomässiga rum; en rörelse mellan olika typ av ‘terräng’: sorg, beredskap, kontroll, förnekelse, förstörelse och kapitulation - och därmed ett särskilt utforskande av scenografi, koreografi och publikdeltagande. 

Katastroflandskap.png
Kurs och tryck

KP#5:

KATASTROFKURS (kommande)

Detta delprojekt ligger en bit in i framtiden men det kommer bli en performativ ‘kurs’ i fem delar där vi och deltagarna utforskar olika aspekter av temat på olika sätt. Det blir en närmare och mer intim dialog med deltagarna som anmäler sig till ‘kursen’. Den ska både fungera som en konstnärlig upplevelse och en möjlighet till lärande, samtal och reflektion tillsammans; lite som en korsning mellan en studiecirkel och en föreställning. 

KP#6: TRYCK/TEXT (kommande)

Här vill vi sammanställa material från de olika projekten.

88961221_2603571686633996_90892768099119
bottom of page