ARKEOLOG 8
KOMMUNKOREOGRAFER VALLENTUNA 2021

Under 2021 är Arkeolog 8 kommunkoreografer (KOKO) i Vallentuna kommun. Det betyder att vi möter både barn och vuxna i Vallentuna genom olika konstnärliga och pedagogiska projekt som genomförs under året i samverkan med olika organisationer och grupper i kommunen. 

 

Tillsammans med barn, unga och vuxna i Vallentuna kommun, arbetar vi med klimat- och miljöfrågan utifrån olika perspektiv, händelser och projekt. Med modet att gå före arbetar vi med, reflekterar över och inspireras till inre omställning genom konstnärliga upplevelser som vi skapar och deltar i tillsammans under 2021.

Nedan kan du läsa om de projekt som genomförs under året i Vallentuna.  

Utöver de projekt du kan läsa om nedan arbetar vi även med en liten grupp vallentunabor som deltar i våra projekt och processer på olika sätt under hela året. Vill du vara med i denna referensgrupp som vi kallar KOKO community? Hör av dig till oss på hello@arkeolog8.se

2021.12.19

eric-ward-qFAEHxevxVE-unsplash.jpg

DANSFÖRESTÄLLNING TO BEE

To bee är en hyllning till bina.

To bee handlar om att finnas till.

To bee handlar om att gå under.

 

To bee är en dansföreställning om människans beroendeställning och relation till bin. To bee är en rörelsestudie i bidans, svärmning och arbetet i bikupan, ett utforskande av bisamhällets organisering, kommunikation och roller men också av bidöden. To bee är en berättelse om denna lilla varelse som påminner oss om att vi är en del av naturen. I To bee ger vi bina huvudrollen och människorna en biroll.

Offentlig familjeföreställning / offentlig premiär: 19 december kl 13:00, Kulturrummet i Vallentuna kulturhus

 

Skolföreställningar: 10 december, 16 december, 17 december, Kulturrummet i Vallentuna kulturhus

 

Föreställning: 30-40 min

Målgrupp: åk 4 - 6

Publikantal: 50

 

Koreografer/ dansare: Clara Bankefors, Camilla Reppen, Josefine Alfredsson 

 

Medskapare: Barn i Vallentuna

 

Länk till Facebook-evenemang

2021.11.18 - 2021.12.09

Arkeolog 8 KOKO.JPG

KOKO UTSTÄLLNING KULTURBOXEN

Utställningen KOKO UTSTÄLLNING (arbetsnamn) summerar Arkeolog 8s kommunkoreografår i Vallentuna 2021. Här möter du bland annat vad som gör vallentunabarn lugna, vallentunabors katastroftankar och vallentunamedborgares förslag till sina politiker. Du får följa vår Stilla färd i Tärnanområdet, processen att närma sig och skapa relation till bin och andra pollinerare samt lyssna till och följa barnens lugna och glada danser.

 

Vernissage av KOKO UTSTÄLLNING: 18 november kl 18:00 - 19:00

Länk till Facebook-event

2021.09 - 2021.10

eric-ward-qFAEHxevxVE-unsplash.jpg

SKAPANDE SKOLA
TO BEE

Under 8 tillfällen kommer Arkeolog 8 träffa elever på Karbyskolan för att arbeta med dans, rörelser och koreografi till föreställningen To bee. De får prova att skapa egna bidanser, utforska bisurr och inspireras av samarbetet som pågår i kupan. Intentionen är att elevernas deltagande och skapande ska utgöra en del av den färdiga dansföreställningen som har premiär i december. Det här blir en möjlighet för eleverna att vara med på olika sätt i skapandet av en professionell dansföreställning!

2021.09.18

STILLA FARD- FOTO CLARA BANKEFORS .JPG

STILLA FÄRD

S T I L L A F Ä R D är ett deltagarbaserat verk, en sinnlig och lugn vandring och vistelse i skogen med tystnad, stillhet och gemenskap i fokus. Under 6 timmar skapas utrymme för en rymd där vi tillsammans övar oss i konsten att vara tyst och lyssna, bli medvetna om de landskap vi vandrar i och genom, den grupp vi är en del av och utforskar vad som händer inom oss själva.

 

Vi inleder med en presentation och välkomnande. Verket sker sedan i tystnad ute i naturen. Vi börjar och slutar vid Brollsta Golfklubb, Vallentuna kommun. Däremellan rör vi oss ut i skogen i Tärnanområdet vid Lilla Harsjön. Omkring kl 16:30 kommer en enklare middag att serveras. Kom med lunch i magen!

Praktiska detaljer:

Datum: 18 sep 2021

Tid: 12:00-18:00

Plats: Lilla Harsjön, Vallentuna kommun. Uppsamling och avslut sker vid Brollsta Golfklubb. 

 

Anmälan: Begränsat antal deltagare, ca 30 platser.

För att delta i S T I L L A  F Ä R D behöver du anmäla via detta formulär senast den 16 september. Läs mer i eventet på Facebook

 

S T I L L A  F Ä R D skapades ursprungligen som en 24 timmars upplevelse sommaren 2019 vid Ställbergs Gruva tillsammans med Lucas Grind. Det genomförs även som en 72 timmars upplevelse sommaren 2021 med Linnéa Sundling på Ställbergs Gruva. Clara Bankefors, Camilla Reppen och Josefine Alfredsson i Arkeolog 8 vidareutvecklar nu S T I L L A  F Ä R D till en 6 timmars upplevelse sommaren 2021 i Vallentuna som en del av Kommunkoreograf-uppdraget. 

Kika på S T I L L A  F Ä R D på Instagram

Med stöd av Vallentuna kommun och Region Stockholm. Tidigare med stöd av Ställbergs Gruva och Viriditas Foundation.

STILLA FARD 2 - foto Clara Bankefors.JPG

2021.06.05 - 2021.09.26

Katastrofleden - Foto Mir Greback Von Melen.jpg

KATASTROFLEDEN 2021

Utställningsperiod: 5 juni - 26 sept

Vernissage: 5 juni - 6 juni

Finissage: 25 sept - 26 sept

En milslång vandringsled, utställning, koreografi och upptäcksfärd genom Vallentuna, där (katastrof)tankarna får vandra fritt.

 

Katastrofleden är en vandringsled utmed vilken du möter olika inspel om kriser, oro och katastroftankar. Du kan tänka på det som en naturupplevelse genom Vallentuna, en fysisk aktivitet med estetiska dimensioner, som en upptäcktsfärd eller en form av reflektion om tiden vi lever i, kriser vi står inför och katastroftankar det kan bära med sig. Kanske kan vandringen föra med sig hopp och handlingskraft.


Katastrofleden i Vallentuna börjar i Vallentuna C och avslutas i Kårsta. Den är uppdelad i fyra etapper. Vallentuna C - Molnby, Molnby - Lindholmen, Lindholmen - Frösunda, Frösunda - Kårsta. Varje etapp är ca 1 mil lång och längs med vägen hänger olika stationer som ger oss olika tankelekar, ljudguider och andra överraskningar på temat. Det blir en härlig tur i inre och yttre landskap!


Leden startar i Vallentuna kulturhus där du hittar mer information och en fysisk karta. För än mer detaljerad kartinformation kan du också följa leden via naturkartans app eller naturkartan.se.

Där hittar du även ledens alla stationer digitalt om du skulle ha svårt att hitta de fysiska stationerna.

Upphovspersoner: 

Kine Fagerheim, Camilla Reppen, Josefine Alfredsson 

 

Medskapare: 

Annika Wassén, Clara Bankefors, barn i Vallentuna, Sigurd Wallin och Lovisa Lundgren.  

TACK för ovärderlig hjälp från: Mir Grebäck von Melen, Anders Dahlgren, Christoffer Eriksson, Vesna Stanisic och markägare

 

Katastrofleden är ett delprojekt i Katastrofprojektet. Projektet hade stöd från Region Stockholm 2019. 2021 stöds projektet av Danskonsulenterna i Region Stockholm och Vallentuna kommun.

2021.03.19 - 2021.06.11

Lilla Katastrofleden.HEIC

LILLA KATASTROFLEDEN

En vandringsled, utställning, koreografi och upptäcksfärd där (katastrof)tankarna får dansa och vandra fritt.

 

Alla människor, stor som liten, känner nog oro ibland och tänker  katastroftankar om det som skulle kunna hända. Kommer jag eller någon i min närhet bli smittad av det där osynliga viruset? Vad innebär klimatkris? Lilla Katastrofleden är ett Skapande skola-projekt där vi tar hand om oron vi känner och katastroftankarna vi tänker - genom att låta fötterna och tankarna vandra och dansa tillsammans. Samtidigt upptäcker vi all natur som finns där alldeles nära oss. Kanske kan vår gemensamma dans och vandring genom naturen ge oss lugn och skapa handlingskraft?

 

Lilla Katastrofleden sattes upp i naturmiljö nära olika skolor i Vallentuna. Under en lektionstimme vandrade pedagoger från danskollektivet Arkeolog 8 Lilla Katastrofleden tillsammans med olika elevgrupper. Längs vägen upptäckte vi olika stationer med uppdrag att genomföra.  Elevernas deltagande i de olika uppdragen under Lilla Katastrofleden blev material till en offentlig och längre version av Katastrofleden som sattes upp i Vallentuna. 

 

I ett fördjupat upplägg fortsatte arbetet under två extra workshops där eleverna byggde katastrofmonster och utforskade rörelser som gör en lugn och glad för att av dem skapa egna danser. 

 

Skolorna fick även en 'Katastrofkasse' med lärarhandledning och extramaterial så att lärare på skolan själva kunde gå leden tillsammans med sina elevgrupper.

 

Målgrupp: åk 2 - 5

Medverkande skolor: Lovisedalsskolan, Karlslundsskolorna, Kårsta skola 

2021.01.29 - 2021.03.25

Leden-kartan-katastroftankarna.jpg

LEDEN-KARTAN-KATASTROFTANKARNA

Om att betrakta, begrunda och bejaka världens och människans skörhet.
Om att röra sig genom och bli rörd av yttre och inre landskap, låta katastroftankar komma och gå.
Om att följa en karta och möta verklighetens topografi.
Om försiktiga droppar som långsamt förändrar landskapet du trodde att du hade kartlagt.

Om att beröras av det som förstörs.

Om att leva med ovissheten.

Leden-kartan-Katastroftankarna är ett konstverk och ett utsnitt ur skaparprocessen i Katastrofprojektet.

Verket ställdes ut i Kulturfönstret, Vallentuna Kulturhus 29 januari - 25 mars 2021. 

Upphovspersoner: 

Kine Fagerheim / Kinico

Medskapare:

Camilla Reppen 

Josefine Alfredsson 

Clara Bankefors

Skärmavbild 2021-01-22 kl. 13.03.10.png