top of page

ARKEOLOG 8
KOMMUNKOREOGRAFER VALLENTUNA 2021

Under 2021 var Arkeolog 8 kommunkoreografer (KOKO) i Vallentuna kommun. Det betyder att vi mötte både barn och vuxna i Vallentuna genom olika konstnärliga och pedagogiska projekt som genomfördes under året i samverkan med olika organisationer och grupper i kommunen. 

 

Tillsammans med barn, unga och vuxna i Vallentuna kommun, arbetade vi med klimat- och miljöfrågan utifrån olika perspektiv, händelser och projekt. Med modet att gå före arbetade vi med, reflekterade över och inspirerades till inre omställning genom konstnärliga upplevelser som vi skapade och deltog i tillsammans under 2021.

Nedan kan du läsa om de projekt som genomfördes under året i Vallentuna.  

Utöver de projekt du kan läsa om nedan arbetade vi även med en liten grupp vallentunabor som deltog i våra projekt och processer på olika sätt under hela året. Vill du vara med i liknande referensgrupper till våra kommande konstnärliga projekt?  Hör av dig till oss på hello@arkeolog8.se

DANSFÖRESTÄLLNING TO BEE

2021.12.19

2021 To bee affisch.png

To bee är en hyllning till bina.

To bee handlar om att finnas till.

To bee handlar om att gå under.

 

To bee är en dansföreställning om människans beroendeställning och relation till bin. To bee är en rörelsestudie i bidans, svärmning och arbetet i bikupan, ett utforskande av bisamhällets organisering, kommunikation och roller men också av bidöden. To bee är en berättelse om denna lilla varelse som påminner oss om att vi är en del av naturen. I To bee ger vi bina huvudrollen och människorna en biroll.

Offentlig familjeföreställning och premiär: 19 december kl 13:00

Skolföreställningar: 10 december, 16 december, 17 december, Vallentuna teater. Hiss och toalett för rullstolsburen finns. 

 

Föreställning: 30-40 min, målgrupp: åk 4 - 6, publikantal: 50

 

Koreografi / dans: Clara Bankefors, Camilla Reppen, Josefine Alfredsson 

Musik: Signe Bankefors, Arkeolog 8, elever från Karbyskolan

Ljus: Max Becedas Börjesson

Kostym / scenografi: Arkeolog 8

Medskapare: Barn i Vallentuna

Med stöd av och i samarbete med Vallentuna kommun, Region Stockholm, KOKO kommunkoreograf, Kulturrådet och Gula Villan

Tack till: Calle Wachtmeister, Yannick Porter, Rita Reppen, Henrik Lundberg, and KOKO community

2021.11.18 - 2021.12.09

KOKO utstallning.png

KOKO UTSTÄLLNING

Utställningen KOKO UTSTÄLLNING summerade Arkeolog 8s kommunkoreografår i Vallentuna 2021. Här mötte en bland annat vad som gör vallentunabarn lugna, vallentunabors katastroftankar och vallentunamedborgares förslag till sina politiker. En fick följa vår Stilla färd i Tärnanområdet, processen att närma sig och skapa relation till bin och andra pollinerare samt lyssna till och följa barnens lugna och glada danser.

 

Vernissage av KOKO UTSTÄLLNING

18 november 2021 kl 18:00 - 19:00

Konstkuben, Vallentuna kulturhus

2021.09 - 2021.10

eric-ward-qFAEHxevxVE-unsplash.jpg

SKAPANDE SKOLA
TO BEE

Under 8 tillfällen träffade Arkeolog 8 elever på Karbyskolan för att arbeta med dans, rörelser och koreografi till föreställningen To bee. De fick prova att skapa egna bidanser, utforska bisurr och inspireras av samarbetet som pågår i kupan. Intentionen var att elevernas deltagande och skapande skulle utgöra en del av den färdiga dansföreställningen som hade premiär i december 2021. Det här var en möjlighet för eleverna att vara med på olika sätt i skapandet av en professionell dansföreställning!

2021.09.18

STILLA FARD- FOTO CLARA BANKEFORS .JPG

STILLA FÄRD

S T I L L A F Ä R D är ett deltagarbaserat verk, en sinnlig och lugn vandring och vistelse i skogen med tystnad, stillhet och gemenskap i fokus. Under 6 timmar skapas utrymme för en rymd där vi tillsammans övar oss i konsten att vara tyst och lyssna, bli medvetna om de landskap vi vandrar i och genom, den grupp vi är en del av och utforskar vad som händer inom oss själva.

 

S T I L L A F Ä R D inleds med en presentation och välkomnande. Verket sker sedan i tystnad ute i naturen. Denna gång började och slutade vi vid Brollsta Golfklubb, Vallentuna kommun. Däremellan rörde vi oss ut i skogen i Tärnanområdet vid Lilla Harsjön. En enklare middag att serverades även.

Datum: 18 sep 2021

Tid: 12:00-18:00

Plats: Lilla Harsjön, Vallentuna kommun. 

S T I L L A  F Ä R D skapades ursprungligen som en 24 timmars upplevelse sommaren 2019 vid Ställbergs Gruva tillsammans med Lucas Grind. Det genomfördes även som en 72 timmars upplevelse sommaren 2021 med Linnéa Sundling på Ställbergs Gruva. Clara Bankefors, Camilla Reppen och Josefine Alfredsson i Arkeolog 8 vidareutvecklade S T I L L A  F Ä R D till en 6 timmars upplevelse sommaren 2021 i Vallentuna som en del av Kommunkoreograf-uppdraget. 

Kika på S T I L L A  F Ä R D på Instagram

Med stöd av Vallentuna kommun och Region Stockholm. Tidigare med stöd av Ställbergs Gruva och Viriditas Foundation.

STILLA FARD 2 - foto Clara Bankefors.JPG

2021.06.05 - 2021.09.26

Katastrofleden - Foto Mir Greback Von Melen.jpg

KATASTROFLEDEN 2021

Utställningsperiod: 5 juni - 26 sept

Vernissage: 5 juni - 6 juni

Finissage: 25 sept - 26 sept (blev inställt pga sjukdom)

En milslång vandringsled, utställning, koreografi och upptäcksfärd genom Vallentuna, där (katastrof)tankarna får vandra fritt.

 

Katastrofleden är en vandringsled utmed vilken du möter olika inspel om kriser, oro och katastroftankar. Du kan tänka på det som en naturupplevelse genom Vallentuna, en fysisk aktivitet med estetiska dimensioner, som en upptäcktsfärd eller en form av reflektion om tiden vi lever i, kriser vi står inför och katastroftankar det kan bära med sig. Kanske kan vandringen föra med sig hopp och handlingskraft.


Katastrofleden i Vallentuna började i Vallentuna C och avslutades i Kårsta. Den var uppdelad i fyra etapper. Vallentuna C - Molnby, Molnby - Lindholmen, Lindholmen - Frösunda, Frösunda - Kårsta. Varje etapp var ca 1 mil lång och längs med vägen hängde olika stationer som gav deltagaren olika tankelekar, ljudguider och andra överraskningar på temat. 


Leden startade i Vallentuna kulturhus där en kunde hämta en fysisk karta och viktig information. Vandraren kunde sedan följa leden via Naturkartans app eller naturkartan.seDär fanns även information om ledens alla stationer. 

Upphovspersoner: 

Kine Fagerheim, Camilla Reppen, Josefine Alfredsson 

 

Medskapare: 

Annika Wassén, Clara Bankefors, barn i Vallentuna, Sigurd Wallin och Lovisa Lundgren.  

TACK för ovärderlig hjälp från: Mir Grebäck von Melen, Anders Dahlgren, Christoffer Eriksson, Vesna Stanisic och markägare

 

Katastrofleden är ett delprojekt i Katastrofprojektet. Projektet hade stöd från Region Stockholm 2019. 2021 stöds projektet av Danskonsulenterna i Region Stockholm och Vallentuna kommun.

KL Vallentuna 2021

2021.03.19 - 2021.06.11

Lilla Katastrofleden.HEIC

LILLA KATASTROFLEDEN

En vandringsled, utställning, koreografi och upptäcksfärd där (katastrof)tankarna får dansa och vandra fritt.

 

Alla människor, stor som liten, känner nog oro ibland och tänker  katastroftankar om det som skulle kunna hända. Kommer jag eller någon i min närhet bli smittad av det där osynliga viruset? Vad innebär klimatkris? Lilla Katastrofleden är ett Skapande skola-projekt där vi tar hand om oron vi känner och katastroftankarna vi tänker - genom att låta fötterna och tankarna vandra och dansa tillsammans. Samtidigt upptäcker vi all natur som finns där alldeles nära oss. Kanske kan vår gemensamma dans och vandring genom naturen ge oss lugn och skapa handlingskraft?

 

Lilla Katastrofleden sattes upp i naturmiljö nära olika skolor i Vallentuna. Under en lektionstimme vandrade pedagoger från danskollektivet Arkeolog 8 Lilla Katastrofleden tillsammans med olika elevgrupper. Längs vägen upptäckte vi olika stationer med uppdrag att genomföra.  Elevernas deltagande i de olika uppdragen under Lilla Katastrofleden blev material till en offentlig och längre version av Katastrofleden som sattes upp i Vallentuna. 

 

I ett fördjupat upplägg fortsatte arbetet under två extra workshops där eleverna byggde katastrofmonster och utforskade rörelser som gör en lugn och glad för att av dem skapa egna danser. 

 

Skolorna fick även en 'Katastrofkasse' med lärarhandledning och extramaterial så att lärare på skolan själva kunde gå leden tillsammans med sina elevgrupper.

 

Målgrupp: åk 2 - 5

Medverkande skolor: Lovisedalsskolan, Karlslundsskolorna, Kårsta skola 

2021.01.29 - 2021.03.25

Leden-kartan-katastroftankarna.jpg

LEDEN-KARTAN-KATASTROFTANKARNA

Om att betrakta, begrunda och bejaka världens och människans skörhet.
Om att röra sig genom och bli rörd av yttre och inre landskap, låta katastroftankar komma och gå.
Om att följa en karta och möta verklighetens topografi.
Om försiktiga droppar som långsamt förändrar landskapet du trodde att du hade kartlagt.

Om att beröras av det som förstörs.

Om att leva med ovissheten.

Leden-kartan-Katastroftankarna är ett konstverk och ett utsnitt ur skaparprocessen i Katastrofprojektet.

Verket ställdes ut i Kulturfönstret, Vallentuna Kulturhus 29 januari - 25 mars 2021. 

Upphovspersoner: 

Kine Fagerheim / Kinico

Medskapare:

Camilla Reppen 

Josefine Alfredsson 

Clara Bankefors

Skärmavbild 2021-01-22 kl. 13.03.10.png
bottom of page