top of page

SILENT REVOLUTION

S I L E N T  R E V O L U T I O N  är Clara Bankefors övergripande research om performativitet och varande, vilket undersökts utifrån olika praktiker och teorier i olika kontext och framställning. Med intention om ett holistiskt tillvägagångssätt som inbegriper kontakt med naturen, beteendevetenskap och performance, utforskas frågor om hur frihet, trygghet och gemenskap ter sig för människan i samtiden, tillsammans med olika konstnärer.

 

#1 S T I L L A  F Ä R D

Stilla färd är ett deltagarbaserat performance, en sinnlig och stillsam vandring i skogen med tystnad och gemenskap i fokus. Under ett dygn skapas plats för mellanrum där vi tillsammans praktiserar konsten att vara tysta och lyssna, blir varse om landskapen vi vandrar genom, gruppen vi är en del av och vad som sker inom oss själva. 

 

S T I L L A  F Ä R D skapas tillsammans med Lucas Grind under residens vid Ställbergs Gruva sommaren 2019. Verket har premiär i Bergslagsskogen den 31 juli - 1 augusti i anslutning till Ställbergs Gruva.

bottom of page