top of page

5) WALKING MEDITATION

Att gå till fots är inte bara att förflytta sig från en punkt till en annan. Det är också att ingå i ett sammanhang, befinna sig mitt i ett konkret och påtagligt landskap, ta del av alla de processer som ständigt pågår runt omkring en. Och det kan dessutom vara ett sätt att tänka och känna, eftersom själva gåendet har en egendomlig förmåga att stimulera våra sinnen och minnen och ge oss perspektiv också på sådant som inte finns där och då. 

Rebecca Solnit 2019

 

Du har redan gått långt om du började gå Katastrofleden i Bredäng men nu ska du få prova att riktigt känna efter kring upplevelsen av att gå. Tryck på ljudspåret och följ instruktionerna:

bottom of page