top of page

13) SVARA AN; ANSVAR

Att leva är att bli tilltalad menade filosofen Martin Buber. Det enda vi behöver göra som människor är att svara på livet. Livet finns alltid där men problemet är att vi inte alltid är där eller att vi inte förstår att vi skall svara helt enkelt. Dock är det inte så konstigt i vårt samhälle att vi inte svarar menade Buber. Då vi sätter tillit till vetenskapen sätter vi livets tilltal ur spel.

Hela vår vetenskap försäkrar oss: ”Var lugn, allt sker just så som det måste ske. Till dig är ingenting riktat, det är bara världen. Du kan uppleva den som du behagar, vad du än i och med det månde påbörja inom dig själv utgår det från dig allena. Det krävs inget av dig. Du är inte tilltalad, allt är tyst”.

Martin Buber 1993

 

Men borde inte någon vara här som förstår att svara an på den vetenskap som ställts till förfogande av mer än 30 års forskning om klimatförändringar kan man undra. Det angår väl livet? 

- Hallå, är någon där?

- Är du där?

Världens ledare borde känna sig tilltalade att svara an på forskning om klimatförändringarna och agera utifrån att vi är mitt i en kris, menar till exempel Greta Thunberg.

- Hallå! Livet är här. Svara!

De behöver förstå att de är tilltalade - och i det här läget, behöver vi det också.  

"Hej. Jag heter Gunnel. Jag är en halvintellektuell pensionär från Uppsala. Jag är en storkonsument av viktiga samtal. Men det är rätt enkelt. Att ta ansvar är något annat. Och det vet jag inte hur man gör. Kan någon tala om det för mig?"

Stina Oscarson 2018 

 

Kanske handlar alltså livet om att svara an; ställa frågor och att svara. Men hur?

  1. Kika i lådan. Där finns två likadana anteckningsblock men med olika titlar.

  2. Svara på Gunnels tilltal i Svara-blocket; Hur tar man ansvar (det vill säga, hur svara an)? 

  3. Bläddra fram till den sista frågan i det andra blocket (Fråge-blocket).

  4. Svara på den frågan på det sätt du önskar. 

  5. Efter ditt svar i Fråge-blocket: Ställ upp en ny fråga du själv undrar över som nästa person som vandrar förbi kan svara på.

  6. När du är klar med att svara och fråga och det är dags att gå vidare, prova då att gå i tystnad till nästa stopp på vandringen.

  7. Vad i livet vill du svara an på? 

bottom of page