top of page

KP#X: FÖRESTÄLLNINGAR

 

Podden där du guideas in i dans och rörelse

00. Podden Föreställningar.png

Välkommen till KP#X: Föreställningar 

 

I den här podden finns dans- och rörelseklasser och -övningar i olika längd, olika svårighetsnivåer, för olika rum, med olika tema och för olika antal personer. Men för dig som vill dansa. Avsnitten tar sig alltså uttryck på olika sätt och de finns i olika längd. Ibland kanske de innehåller improvisationsövningar, ibland kanske vi beskriver koreografiskt material som du får tolka och utveckla själv. Du får gärna komma med idéer och förslag på vad du vill att vi ska göra om du vill. I så fall kan du gå in på Instagram och dm:a oss på @Katastrofprojektet. 

 

Vi vill göra den här podden för att vi själva längtat efter guidade dansklasser och rörelseövningar som vi skulle kunna göra var som helst och utifrån de förutsättningar vi har för dagen. För att dans hjälper oss att koppla ihop kroppen med tankar och känslor, det kan vara ett sätt att träna men också utgöra en form för reflektion och estetiska upplevelser. Nu, mitt i Corona-tider, startar vi den här podden som ett sidoprojekt till Katastrofprojektet. Kanske är människans förmåga att drömma, fantisera och föreställa sig ett starkt verktyg vi kan ta till i dessa tider? 

 

Vi hoppas att du kommer ha glädje av våra övningar och avsnitt! 

bottom of page