KP#1: KATASTROFLEDEN

ALLEMANS- RÄTTEN
PACKLISTA
 KATASTROFLEDEN 

Katastrofprojektet är en tvärkonstnärlig samarbetsprocess under danskollektivet Arkeolog 8. Tanken med projektet är att skapa en sorts dialogplattform för att utforska oron vi har inför framtida kriser och katastrofer. Det gör vi genom konstnärliga upplevelser i olika format och därför består Katastrofprojektet av ett antal delprojekt. 

Katastrofprojektet #1: Katastrofleden

Du kan tänka på Katastrofleden som en vandringsled, en utställning, en koreografi och / eller en upptäcktsfärd. Den ursprungliga leden sträckte sig från Bredäng till Järna inom Stockholms län. 

 

I och med Covid-19 öppnar vi en digital version av Katastrofleden igen. Vi gör det för dig som känner dig frisk, vill komma ut ur huset och få tillfälle att reflektera över alltings tillstånd. Du som kanske ligger hemma sjuk kan givetvis också ta del av den här digitala versionen och interagera med de förslag som presenteras här. 

 

Nu kanske det finns tillfälle att sakta ner tempot, känna efter och fundera över både individuella och samhälleliga skeenden. Kan vi skapa någon sorts emotionellt survival kit tillsammans? 

 

Om du väljer att färdas genom den fysiska leden som den var tänkt från början, tar det ca tre dagar och två nätter att genomföra hela vandringen. Då behöver du bära med dig tält för övernattning, sovsäck, underlag, matsäck, vatten och ombyte. Då behöver du också använda den karta vi gjort för att hitta längs leden. Den finns här ovan. 

 

Du kan också välja att upptäcka kortare delar av Katastrofleden. Det finns fyra etapper, två kortare och två längre. 

Du kan såklart även välja att färdas en annan sträcka och ta del av Katastrofleden genom den här hemsidan ändå - eller ta del av de olika förslagen vi gjort hemifrån om du är isolerad där. 

 

Projektet som genomfördes undet sommaren 2019 hade stöd av Region Stockholm. 

BRA ATT VETA 

Du gör vandringen på egen risk. Gör du hela leden kommer du färdas genom många olika miljöer, på både naturstigar, grus och asfalt. Vissa delar kan vara mer svårframkomliga än andra. Det är mycket viktigt att du tar med dig vatten (mer än du tror) och mat så du klarar dig. Vissa etapper har inte så stort utbud av butiker och restauranger som en kan vara van med i stan. 

ETAPP 1a: Bredäng - Alby, ca 13,40 km, tid ca 3,5 - 4 timmar, fyra stycken lådor. 

ETAPP 1b: Alby - Uttran / Tumba station, ca 9,17 km, ca 2,5 - 3 timmar, två stycken lådor. 

 

ETAPP 2: Uttran / Tumba station - Södertälje, ca 18,12 km, ca 7 timmar, en låda. 

 

ETAPP 3: Södertälje - Järna, ca 21 km, ca 9 timmar, fyra stycken lådor. 

Danskollektivet Arkeolog 8 skapar (dans)konstnärliga och pedagogiska projekt i olika format, så som dansföreställningar och workshops. 

Katastrofprojektet       Silent revolution      Consume energy and make noise       PUCK       Lucy      Snälla TV plz      1up

hello (at) arkeolog8.se