top of page

11) ETT ÖGONBLICK I EVIGHETEN

Bengt Fausing, lektor i masskommunikation vid Köpenhamns universitet har sagt om fotografiet;

 

Fotografier är "memento mori": i vilka utsnitt av verkligheten fryses, hålls kvar och görs oförgänglig. Därigenom anspelar fotografiet desto mer på förgänglighet, sårbarhet, tidens gång och vår dödlighet. Fotografiet pekar både på något som är (nämligen bilden) och något som inte är (nämligen verkligheten som berövades del av rummet i och med att bilden togs). Att fixera något är även att peka på förgänglighet.

Fånga ett ögonblick i evigheten, fixera förgängligheten: ta en selfie med engångskameran i lådan. 

bottom of page