Nothing is absolute. Everything changes, everything moves, everything revolves, everything flies and goes away.

- Frida Kahlo

 

Om man ofta känner sig orolig eller om man har gjort det under en längre tid kan man behöva stöd och hjälp. Ofta kan det hjälpa att få stöd från någon man litar på. Det kan kännas skönt att ha någon som lyssnar på hur man känner och mår. Ofta kan det minska oros-känslorna. 

- bup.se 2019 om oro

 

Här nedan finns en pdf med förslag på ett samtal. 

  1. Ring någon du tycker om 

  2. Klicka fram pdf:en 

  3. Sätt dig/er bekvämt

  4. Samtala om frågorna i pdf:en

  5. Avsluta samtalet på ett lugnt sätt, t ex genom att berätta för varandra vad ni uppskattar hos den andre eller vad ni tyckte var fint i samtalet ni just hade. 

 

- Känn efter en stund: hur känns det nu? 

 

Pröva att färdas/vara ett tag i tystnad mellan de olika lådorna. Se vad som händer. Vilka tankar och känslor dyker upp? 

LÅDA 9

Danskollektivet Arkeolog 8 skapar (dans)konstnärliga och pedagogiska projekt i olika format, så som dansföreställningar och workshops. 

Katastrofprojektet       Silent revolution      Consume energy and make noise       PUCK       Lucy      Snälla TV plz      1up

hello (at) arkeolog8.se