We often forget that WE ARE NATURE. Nature is not something separate from us. So when we say that we have lost our connection to nature, we’ve lost our connection to ourselves. 

- Andy Goldsworthy

 

Inom miljöhumanioria, ett forskningsfält som enligt förnamn Leppänen (2017) börjar ta form i Sverige, menar man att människans intellektuella, estetiska och emotionella relationer till naturen påverkar hur vi agerar i förhållande till densamma. Det är dags att samskapa med naturen!

 

  1. Kika i foldern för inspiration

  2. ta dig till en plats där du kan sitta en stund och där det finns material från naturen att använda; kvistar, stenar, blad och liknande. 

  3. Prova att skapa ett konstverk med de material du har runt omkring dig. 

  4. Vad hände? 

  5. Hur känns det? 

 

Pröva att färdas/vara ett tag i tystnad mellan de olika lådorna. Se vad som händer. Vilka tankar och känslor dyker upp? 

Här nedan kan du öppna en pdf med lite inspiration att ta del av före eller efter du har gjort ditt bidrag inne i rutan. 

LÅDA 5

Danskollektivet Arkeolog 8 skapar (dans)konstnärliga och pedagogiska projekt i olika format, så som dansföreställningar och workshops. 

Katastrofprojektet       Silent revolution      Consume energy and make noise       PUCK       Lucy      Snälla TV plz      1up

hello (at) arkeolog8.se