It always seems impossible until it has been done 

- Greta Thunberg 2019 


Att kommunicera med varandra kan vara svårt. Ibland drar vi oss för att göra det. Vykort har människor skickat till varandra i över hundra år. Det finns flera anledningar till att skicka ett vykort. Kanske vill man berätta var i världen man befinner sig, skicka en gratulation, lyckönskning eller hälsning. Att skicka ett vykort är att skicka en omtanke. 

 

På den ursprungliga leden hade vi en stor hög av vykort med porto. Det kan vi tyvärr inte erbjuda just nu men kanske kan du göra ett vykort i Postens app, Riktiga vykort? 

 

- Fundera en stund: vem vill du skicka en hälsning?*

 

  1. Välj ett foto till ditt vykort. Du kan t ex välja det foto du nyss tog i den förra lådan att använda som vykort. 

  2. Skriv t ex ner en tanke och en känsla du burit på idag 

  3. Kanske finns det något särskilt du vill säga till den här personen? Det kan du också skriva. 

  4. Skicka iväg kortet. 

 

- Fundera en stund: hur kändes det där? 

*Om du vill kan du också skicka ett kort till oss som har skapat Katastrofleden. I så fall är adressen: 

Arkeolog 8 / Katastrofprojektet 

℅ Utmana 

Bjurholmsgatan 13 

116 63 Stockholm

 

Nu är det dags att summera Katastrofleden. Det kan vi t ex göra genom att lyssna på den inspiration vi haft med oss under processen att skapa den här resan. 

 

- När du nu fortsätter leden kan du lyssna på ljudspåret som finns här nedan!
 

Pröva att färdas/vara ett tag i tystnad mellan de olika lådorna. Se vad som händer. Vilka tankar och känslor dyker upp? 

LÅDA 10

Danskollektivet Arkeolog 8 skapar (dans)konstnärliga och pedagogiska projekt i olika format, så som dansföreställningar och workshops. 

Katastrofprojektet       Silent revolution      Consume energy and make noise       PUCK       Lucy      Snälla TV plz      1up

hello (at) arkeolog8.se