Har du ett konto på Spotify kan du lyssna på kapitlet Filifjonkan som trodde på katastrofer Det osynliga barnet av Tove Jansson här bredvid. Kapitlet startar på spår nummer 42. 

Katastrofprojektet är en tvärkonstnärlig samarbetsprocess under danskollektivet Arkeolog 8. Tanken med projektet är att skapa en sorts dialogplattform för att utforska oron vi har inför framtida kriser och katastrofer. Det gör vi genom konstnärliga upplevelser i olika format och därför består Katastrofprojektet av ett antal delprojekt. 

 

I och med Covid-19 öppnar vi en digital version av Katastrofleden igen. Vi gör det för dig som känner dig frisk, vill komma ut ur huset och få tillfälle att reflektera över alltings tillstånd. Du som kanske ligger hemma sjuk kan givetvis också ta del av den här digitala versionen och interagera med de förslag som presenteras här. 

 

Nu kanske det finns tillfälle att sakta ner tempot, känna efter och fundera över både individuella och samhälleliga skeenden. Kan vi skapa någon sorts emotionellt survival kit tillsammans? 

Katastrofprojektet #1: Katastrofleden

Du kan tänka på Katastrofleden som en vandringsled, en utställning, en koreografi och / eller en upptäcktsfärd. Den ursprungliga leden sträckte sig från Bredäng till Järna inom Stockholms län. 

 

Från och med 20 mars är den öppen som digital version för dig att göra själv och med hjälp av den här hemsidan. 

 

Om du väljer att gå den fysiska leden som den var tänkt från början, tar det ca tre dagar och två nätter att gå hela vandringen. Då behöver du bära med dig tält för övernattning, sovsäck, underlag, matsäck, vatten och ombyte. Du kan också välja att upptäcka kortare delar av Katastrofleden. Det finns fyra etapper, två kortare och två längre. 

Om du gör den fysiska leden som den var tänkt från början behöver du använda den karta vi gjort för att hitta längs leden. Den finns på sidan Katastrofleden här hos på arkeolog8.se. 

 

Du kan såklart även välja att gå/färdas en annan sträcka och ta del av Katastrofleden genom den här hemsidan ändå - eller ta del av de olika förslagen vi gjort hemifrån om du är isolerad där. 

 

Pröva att färdas/vara ett tag i tystnad mellan de olika lådorna. Se vad som händer. Vilka tankar och känslor dyker upp? 

 

För mer information: 

www.arkeolog8.se/katastrofprojektet

Instagram: @Katastrofprojektet

 

Med stöd av Stockholms läns landsting.

--- 

Detta är den första lådan på Katastrofleden.  

 

Genom alla tider har människor klamrat sig fast vid sin kulturs berättelser, sina myter. Det är genom dessa vi förstår världen. De hjälper oss att skapa mening av den otaliga mängd intryck som vi matas med. De knyter ihop historia med nutid och de formar våra tankar. 

David Jonstad 2012 

 

Möjligheten att få ta del av information, kunskap, andras erfarenheter och berättelser är både en nödvändighet och en rikedom. 

 

  1. Sök fram boken Det osynliga barnet av Tove Jansson på Spotify eller i bokform.  

  2. Lyssna/läs kapitlet Filifjonkan som trodde på katastrofer

  3. Ta en stund för att fundera över berättelsen och om du kan känna igen dig i den

 

Pröva att färdas/vara ett tag i tystnad mellan de olika lådorna. Se vad som händer. Vilka tankar och känslor dyker upp? 

 

LÅDA 1

Danskollektivet Arkeolog 8 skapar (dans)konstnärliga och pedagogiska projekt i olika format, så som dansföreställningar och workshops. 

Katastrofprojektet       Silent revolution      Consume energy and make noise       PUCK       Lucy      Snälla TV plz      1up

hello (at) arkeolog8.se